Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

1.618 Phi, The Golden Ratio, God Creator of Heaven and Earth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου